Shi Yqui

Shi Yqui
Shi Yqui | All World Junior Champion, England Open Champion, World Championship Runner Up, Asian Games Gold Medalist

Contact Us

China Head Office
Li-Ning (China) Sports Goods Co., Ltd.
No. 8 Xing Guang 5th Street Opto-Mechatronics Industrial Park 
Zhongguancun Science & Technology Area Tongzhou District, Beijing, China- 101111

China | Phone
P: 0086-10-8080-0818

China | Web Site
li-ning.com


Li-Ning Badminton Equipment Store
Li-Ning Badminton Equipment Department in Beijing, China